Mesafeli Satış Sözleşmesi

TANIMLAR VE TARAFLAR

SATICI (Firma): Tanriningozu.com inc.’ i ifade eder.

ALICI (Kullanıcı): SATICI’dan henüz alım gerçekleştirmemiş fakat kendi isteğiyle iletişime geçmiş; satın alım gerçekleştirmiş, HİZMET kullanım süresi dolduktan sonra verilerin ve varlıkların yasal olarak saklanması süresince bilgileri tutulan gerçek kişi veya kurumu ifade eder.

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı ifade eder.

ADRES: E-posta veya fiziksel adres olarak belirtilen adresleri ifade eder.

HİZMET (ürün): Web sitesi yazılım kullanım/kiralama hizmetini, hosting hizmeti, SSL hizmeti veya domain hizmetini ifade eder.  

KANUN VE YÖNETMELİK: İlgili sözleşmeler ve politikalar kapsamında belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yürürlüğü konulmuş olan yasa ve yönetmelikleri ifade eder. 

SÖZLEŞME: KANUN ve YÖNETMELİK’ler kapsamında belirlenen bu sözleşmenin bütününü ifade eder.

  1. KONU VE KAPSAM

Bu sözleşme, SATICI’nın sağladığı hizmetlerin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca SATICI sunucularında kullanılmak üzere) kiralanması için SATICI ile ALICI arasında yapılmış sözleşmedir. Online sipariş formu doldurulmak suretiyle ALICI tarafından belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir. Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir. 

Bu sözleşme, SATICI tarafından sağlanan HİZMET’in satın alınması ve kullanılması sürecindeki TARAFLAR arasındaki ilişkiyi düzenler.

a) ÜRÜN BİLGİLERİ, FİYATLANDIRMA VE TESLİMAT

SATICI tarafından sağlanan HİZMETLER’in özellikleri (paket içeriği, süresi ve dâhil olunan ek hizmetler) SATICI internet siteleri olan Tanriningozu.com, turhost.com ve kebirhost.com üzerinde yer alır. İlgili fiyatların KDV oranları ve süreleri HİZMET özelliklerinde belirtildiği gibidir. SATICI, sağladığı HİZMET’lerin fiyat politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyat değişimlerinde ALICI’ya bilgilendirme bir sonraki faturasında güncel haliyle sunulmak üzere belirtilir. Yıllık ödemesi gerçekleştirilen HİZMET’lerin yıl içindeki fiyat artışı ilgili kullanım yılı içerisinde talep edilmez. ALICI tarafından yapılan siparişin kredi kartı veya banka havalesi ile ödenmesi sonucu 1 gün içerisinde HİZMET aktif edilir ve bunun sonrasında ALICI’dan sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. HİZMET özellikleri ve paket içeriği kapsamında olmayan, ilave HİZMET’ler için belirtilen fiyatlar geçerlidir. SATICI’nın fiziksel teslimat seçeneği/özelliği olan bir HİZMET’i bulunmamaktadır.

SATICI web sitesi: Tanriningozu.com’dur.

  • SATICI VE ALICI BİLGİLERİ

SATICI

Şirket Ünvanı: Tanriningozu.com

Adres: Karaoğlanoğlu cad. Kıbrıs Shops Edremit, No:3 Girne/ KKTC

Telefon: + 90 536 543 09 92

E-posta: info@tanriningozu.com

ALICI’nın kişisel veya kurumsal bilgileri sipariş aşamasında HİZMET için belirlenen domain ile birlikte belirtilmesi zorunludur. ALICI’nın KANUN ve YÖNETMELİK kapsamında belirtildiği çerçevede ADRES belirtilmesi zorunludur. 

  • GENEL BİLGİLER

a) ALICI, HİZMET’ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla HİZMET’i üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

b) ALICI, SATICI’dan almış olduğu HİZMETİ içeriğinde telif ve lisans haklarını ihlal eden yazı, resim, ses, görüntü, program vb. içerik yayınlayamaz. ALICI, HİZMET içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KANUN ve YÖNETMELİK kapsamında ALICI, içerik sağlayıcı vasfına sahiptir. ALICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda SATICI, Yer Sağlayıcı vasfından dolayı hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) SATICI, ALICI’ya sattığı/sunduğu HİZMET’nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder. ALICI, HİZMET’ine yönelik talep ettiği taktirde SATICI talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.

e) HİZMET sadece SATICI’ın belirlediği sunucularda yayınlanır. ALICI istediği başka bir sunucuda HİZMET’nin yayınlanmasını talep edemez.

f) SATICI, sözleşme süresince ALICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

g) ALICI, SATICI web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.

h) ALICI, HİZMET’in en altında SATICI’ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya SATICI web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.

i) SATICI, HİZMET ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni HİZMET ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgilendirmeleri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.

j) ALICI, SATICI’ın sunduğu e-posta sunucusundan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam e-posta gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.

k) SATICI, ALICI’nın e-posta hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam e-posta gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta HİZMET’ini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. Bu durumda ALICI, satıcıdan ücret iadesi talep edemez.

l) SATICI tarafından ALICI’ya sunulan hosting HİZMET’ine belirtilen 1 (adet) domain DNS tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

m) ALICI aldığı HİZMET’in kapsamı dahilinde SATICI sunucularındaki hosting sistemini, e-posta sistemini, programları ve sunulan yazılımı aynen kabul etmiş sayılır. Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi, aynı zamanda içerik sağlayıcı olan ALICI tarafından yapılır. 

n) SATICI, ALICI’ya hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir. Mesai saatleri olarak, SATICI’nın web sitesinde yayınladığı saat aralıkları geçerlidir.

o) TRABİS (TR Ağ Bilgi Sistemi) tarafından sunulan domainler haricinde uluslararası domain düzenleyici kuruluşu ICANN kuralları ve domain kaydının yapıldığı firmaya göre onlinenic.com veya realtimeregister.com adreslerindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. TRABİS aracılığıyla kaydı yapılan domainler için bu kurum tarafından belirlenen şartlar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

ö) Kanun ve yönetmeliklere aykırılık ve suistimal içeren/içerdiği iddia edilen her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde ALICI tarafından cevaplandırılmak zorundadır. Yasal inceleme/soruşturma/yargılama vb. ile ilgili yetkili mercilerce istenen her türlü bilgi ve belge ile ilgili SATICI tarafından gönderilmiş e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, ALICIYA sunulan servis askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.

p) SATICI’nın HİZMET vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

  • SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ VE KAMPANYA

SÖZLEŞME, ALICI’nın SATICI satış sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve HİZMET’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır. SATICI, sağladığı HİZMET’ler için geçici süreli kampanyalar düzenlemekte ve fiyat bu geçici süre içerisinde fiyat politikasında değişikliğe gitme hakkını saklı tutar. Yeni HİZMET alımı kampanyaları, HİZMET’lerin yıllık yenileme fiyatlarına yansıtılmaz.

  • ÜCRET VE ÖDEMELER

SÖZLEŞME’ye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmektedir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve ALICI’nın bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesinden itibaren 1 gün içerisinde HİZMET aktif edilir ve bunun sonrasında ALICI’dan sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, ilgili ürünün kullanımına ilişkin ücreti kapsar. ALICI, yeni alım veya yenileme için yaptığı ödemelerle ilgili SATICI’ya bilgi vermekle yükümlüdür. Hatalı veya eksik ödemelerden, banka havale/EFT işlemleri sırasında açıklama kısmında alınan hizmetle ilgili bilgiye yer verilmemesinden kaynaklanan sorunlardan SATICI sorumlu tutulamaz. 

  • İPTAL/İADE SÜRECİ VE CAYMA HAKKI

ALICI, HİZMET siparişinin iptalini info@tanriningozu.com adresinden talep edebilir. Sipariş sürecinde iptal sağlanabilir.

MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, pandemi, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, internet sağlayıcılardan (ISP, Türk Telekom, Turkcell vb.) kaynaklanan sorunlar, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

  • HUKUKİ SÜREÇ VE CEZA

TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında aralarında doğan uyuşmazlıklarda ve her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul eder. 

Tüketicinin korunması kapsamında getirilen Tüketici Hakem Heyetine başvurular için; 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda; 

a) Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

ALICI, paket satın aldığında bu sözleşmeyi kabul etmektedir.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında hazırlanmıştır. Sözleşme verilen hizmetin başlaması ile geçerlilik kazanır.

WeCreativez WhatsApp Support
👋 Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?
Shopping Cart